Cennik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej w jednym z poniższych wariantów:

Kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria preferuje kompleksową pomoc prawną, która rozpoczyna się od udzielenia porady prawnej, a kończy po zakończeniu sprawy w postępowaniu sądowym. Kompleksowa pomoc prawna pozwala opracować najskuteczniejszą strategię procesową. Pozwala również na pełną kontrolę radcy prawnego nad toczącym się postępowaniem.

Koszt prowadzenia sprawy zależny jest od stopnia jej skomplikowania i ustalany jest indywidualnie.

Konsultacje, porady prawne

Na etapie konsultacji i ustnej porady prawnej możliwe jest dokonanie analizy sprawy z uwzględnieniem kroków, które należy poczynić celem ochrony praw Klienta. Na tym etapie Klient informowany jest w szczególności o aktualnym stanowisku sądów powszechnych i organów w podobnych sprawach. Pozwala to na ocenę szans w procesie sądowym lub postępowaniu odwoławczym.

Koszt porady prawnej od 50 złotych brutto

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów cywilnoprawnych

Etap związany ze sporządzaniem pism procesowych jest to jednorazowa pomoc prawna na danym etapie sprawy. Obejmuje zarówno sporządzenie samego pozwu lub wniosku, jak również odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych w sprawie czy wreszcie projektu apelacji/zażalenia. Klient może oczywiście dokonywać modyfikacji w sporządzonym projekcie.

Reprezentowanie Klienta przed sądami i organami administracji publicznej

Reprezentowanie Klienta przed sądami i organami administracji jest to jednorazowa pomoc prawna polegająca na uczestniczeniu radcy prawnego w rozprawie. Klient udziela radcy prawnemu pełnomocnictwa do działania tylko i wyłącznie na danym etapie sprawy. Często konieczność taka powstaje w związku z przesłuchaniem ważnych świadków czy też biegłego.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń 690 546 966