Oferta

Dział spadku

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Sąd może dokonać podziału spadku w jeden z poniższych sposobów:

  • podział fizyczny przedmiotów wchodzących w skład spadku;
  • przyznanie przedmiotów jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców;
  • rozdzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń 690 546 966