Oferta

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku możliwe jest poprzez uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydawanego przez właściwy Sąd Rejonowy. Względniem możliwe jest sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Warto podkreślić, że za przeprowadzeniem postępowania sądowego przemawia fakt, iż przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku możliwe jest przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku jedynie w przypadku gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Chwila przyjęcia spadku istotna jest ze względu na odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe. Do chwili przyjęcia spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, natomiast od chwili przyjęcia spadku odpowiedzialność ta ponoszona jest z całego majątku spadkobierców.

Proste przyjęcie spadku powoduje, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń. W razie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Wszyscy spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe aż do działu spadku. Dział spadku powoduje, że odpowiedzialność ta zależna jest od wielkości udziałów.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń 690 546 966