Oferta

Zachowek

Wierzytelność z tytułu zachowku jest dziedziczna i zbywalna, może być przeniesiona w drodze przelewu na inną osobę.

Uprawnionymi do otrzymania zachowku są osoby, które mimo zaliczenia ich przez ustawę do kręgu spadkobierców ustawowych zostały wyłączone z dziedziczenia. Najczęściej spotykanymi przypadkami wyłączenia z dziedziczenia jest sporządzenie przez spadkodawcę testamentu lub darowizna rzeczy dokonana przez spadkodawcę za jego życia.

Wysokość zachowku zależy bezpośrednio od osoby uprawnionej do jego otrzymania. Mianowicie jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony do zachowku jest małoletni, należny zachowek wynosi 2/3 wartości jego udziału spadkowego. W pozostałych wypadkach jest to ½ wartości jego udziału spadkowego.

Do dnia 23 października 2011 r. termin przedawnienia roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku wynosił 3 lata, licząc od dnia ogłoszenia testamentu albo od dnia otwarcia spadku, w zależności od osoby zobowiązanej. Z dniem 23 października 2011 r. doszło do wydłużenia terminu przedawnienia i w chwili obecnej wynosi on 5 lat. Warto dodać, że do roszczeń o zachowek, które powstały przed 23 października 2011 r. i jeszcze się nie przedawniły, będzie miał zastosowanie pięcioletni termin przedawnienia.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń 690 546 966